سلام به همه,

من صمیمانه قدردانی از همه از کار خود را در طول دوره از این مدت; من از تمام تخصص خود را به دست! من دارم می روم نظر من برای شما به صورت جداگانه به هر حال, باید بگویم در اینجا که من فکر می کنم شما همه کار بسیار مهم در یک زمان بسیار مهم در تاریخ جمعی ما. تشکر از شما برای صداقت خود را, استقامت, و شفقت. شما در حال اضافه کردن به خوب بیشتر.

خالصانه,

سارا

 

شما ممکن است این فضا برای پاسخ به سخنرانی های از همگروهی خود استفاده کنید: