منابع اضافی برای پناهندگان دیدگاه درس دانشجو

استقبال و موقعیت یابی دانش آموزان تازه وارد به ایالات متحده قرار گرفت. مدارس
انتشار BRYCS ویژه.

ساخت دانش آموزان پناهنده خوش آمدید
این مقاله نشان میدهد که چگونه یک مدرسه در Boise, آیداهو, موفقیت دانش آموزان پناهنده به کلاس های درس خود را یکپارچه.

تجربه پناهندگان: کتاب برای کودکان (فهرست کتاب) از ColorinColorado.

به برنامه مدارس ما خوش آمدید
ایالت نیویورک به مدارس ما خوش آمدید (سازمان تجارت جهانی) برنامه دارای راهنماهای مختلفی برای کمک به تازه واردان خوش آمدید به مدرسه خود را:

کار با دانش آموزان پناهنده در مدارس متوسطه: همنشین یک مشاور از وزارت مینه سوتا آموزش و پرورش
اگر چه این کتاب خاص به مینه سوتا است, راهنمایی ها و ایده های ارزشمند هستند.

دیتون, اوهایو, است ابتکار عمل را به عنوان یک جامعه مهاجر پسند ارائه می دهد و منابع با ارزش.