शिक्षित शरणार्थी & आप्रवासी छात्र

तपाईं आफ्नो शरणार्थी र आप्रवासी विद्यार्थी सफल कसरी मदत गर्न सिक्दै लागि अनलाइन पीडी / स्नातक क्रेडिट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?

संग मनटाना राज्य विश्वविद्यालय गरेको- विस्तारित विश्वविद्यालय, USAHello is proud to offer Educating Refugee & आप्रवासी छात्र (ERIS) 3-क्रेडिट स्नातक वा व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम रूपमा. ERIS एउटा 8 हप्ता हुनेछ, अनलाइन पाठ्यक्रम हाम्रो अनलाइन सामग्री साथै अतिरिक्त समुदायमा आधारित सिक्ने परियोजनाहरू र उन्नत पाठ्यक्रम अन्तरक्रिया संग.

को पीडी / स्नातक क्रेडिट कोर्स लागत $230. पीडी क्रेडिट कोर्स लागत छ $155 प्लस $75 प्रविधी शुल्क.

व्यावसायिक विकास क्रेडिट MSU गरेको विस्तारित विश्वविद्यालय मार्फत प्रदान गर्दै. स्नातक क्रेडिट, यी क्रेडिट सुनिश्चित गर्न आफ्नो कार्यक्रम मा स्थानान्तरण हुनेछ आफ्नो कार्यक्रम प्रशासकलाई सम्पर्क.

अर्को पाठ्यक्रम जुन चलाउन हुनेछ 11 – अगस्ट 3. अध्यत तर कुनै पनि समयमा अनलाइन पाठ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, को पाठ्यक्रम मा उल्लेखित रूपमा जिम्मेवारी र मंच सहभागिता अंक साप्ताहिक आधारमा जारी गर्दै.

कदम: पहिलो, MSU संग दर्ता कृपया - यहाँ. त्यसपछि, दर्ता संग USAHello.

सम्पर्क sarah@usahello.org प्रश्न संग.