Giới thiệu về lớp học USAHello

Chào mừng đến với lớp học USAHello! USAHello cung cấp các lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn tìm hiểu và thành công tại Hoa Kỳ. Bạn không phải trả tiền vì USAHello.org là một tổ chức phi lợi nhuận.

Trang này sẽ trả lời các câu hỏi của bạn về cách sử dụng lớp học này.

Làm thế nào để các lớp học làm việc?

Các lớp học của chúng tôi đang trực tuyến, và bạn có thể đưa họ vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Bạn không cần phải đi đến một trường học. Thay vào đó, bạn có thể tìm hiểu ở nhà hoặc trên điện thoại của bạn. Bạn có thể dừng lại và bắt đầu bất cứ khi nào bạn thích. Bạn không cần phải trả tiền, và bạn không cần bất kỳ cuốn sách.

Làm thế nào để tham gia một lớp học?

Đi tới danh sách các lớp học. Nhấp vào nút theo lớp học hoặc thực hành thử nghiệm bạn chọn. Sau đó đăng ký với địa chỉ email của bạn và tạo một mật khẩu.

Làm thế nào để bắt đầu lớp học của tôi?

Đi tới trang chủ cho lớp học của bạn. Bạn có thể đi đến GED® Trang chủ hoặc đến công dân Trang chủ. Hoặc bạn có thể chọn một bài kiểm tra thực hành. Trang chủ sẽ cho bạn biết thêm về khóa học của bạn. Các khóa học là dễ sử dụng. Khi bạn đã sẵn sàng, bấm vào khóa học để có một cái nhìn hoặc bắt đầu học tập.

Làm thế nào để các bài học làm việc?

Mỗi bài học sẽ theo dõi từ một. Các bài học có một bài kiểm tra ở cuối để bạn có thể kiểm tra sự hiểu biết của bạn. Bạn có thể đọc các bài học và có câu đố nhiều lần như bạn thích.

Tôi có thể học bằng ngôn ngữ của mình?

Vâng. Các lớp học của chúng tôi được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và bằng tiếng Anh. Nó sẽ giúp bạn tìm hiểu dễ dàng hơn và cải thiện tiếng Anh của bạn cùng một lúc. Ở đầu trang bất kỳ, Click vào “Chọn ngôn ngữ của bạn.” Sau đó chọn ngôn ngữ của bạn từ menu.

Chú ý: Bạn có thể học ngôn ngữ của bạn, nhưng bạn phải thực hiện kiểm tra quốc tịch bằng tiếng Anh. Bạn có thể lấy GED®, HiSET, và các thử nghiệm TASC bằng tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha. GED® kiểm tra cũng được cung cấp bằng pháp.

Mất bao lâu để hoàn thành các lớp học?

Những khóa học này đã được thực hiện cho những người làm việc, cha mẹ, và những người khác với cuộc sống bận rộn. Bao lâu họ mất phụ thuộc vào tình hình của riêng bạn, sự giáo dục, và kỹ năng ngôn ngữ. Dù khả năng của bạn, bạn có thể đi một cách nhanh chóng hay chậm như bạn chọn. Một số sinh viên hoàn thành các lớp học rất nhanh, kết thúc bài học nhiều trong một ngày. Các sinh viên khác mất thời gian của họ và tìm hiểu qua vài tháng.

Các lớp học sẽ cung cấp cho tôi bất kỳ giấy chứng nhận?

Các lớp học không cung cấp cho bạn một chứng chỉ. Các bài học bao gồm thông tin bạn cần biết để vượt qua quốc tịch của bạn hoặc GED®, Thử nghiệm TASC hoặc HiSET. Họ chuẩn bị cho bạn để vượt qua các xét nghiệm mà sẽ cung cấp cho bạn Quốc tịch hoặc một bằng trung học phổ. Để có được công dân Mỹ của bạn, bạn sẽ đi đến cuộc phỏng vấn nhập tịch của bạn. Để có được bằng trung học, bạn sẽ đi đến một trung tâm thử nghiệm.

Tại sao lớp học miễn phí?

Tìm hiểu tại sao chúng tôi cung cấp các lớp học miễn phí cho người tị nạn và nhập cư. Tìm hiểu xem chúng tôi là ai và tại sao nó là mục tiêu của chúng tôi để giúp người mới đến Hoa Kỳ.

Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn thành công!